Prangende vragen aan stichting IOCOB!

Posted on november 9, 2010

0


Beste Jan Keppel Hesselink,

Enkele schijnbaar nieuwe ontwikkelingen in de kwestie von Feyermorgen hebben op mij een verbazing wekkende uitwerking gehad. Ik ben dan ook zéér benieuwd naar uw reactie op onderstaande.

U, of iemand die onder de naam iocob reageert op uw website, impliceert dat prof. dr. Ludwig von Feyermorgen  een ‘alter ego’ is. Via uw website is de volgende reactie te vernemen op het bericht ‘Vampieren op Internet‘:

Nu zult u wellicht weten dat ik al enige tijd mee ga en in mijn tijd op de Olympus heb ik het nodige aan gesjoemel met alter ego’s heb meegemaakt. Neem bijvoorbeeld Zeus die zichzelf het alter ego van een zwaan aanmat en de liefde bedreef met een mens! Dat dit als bijzonder grappig werd ervaren kan ik mij evenwel niet herinneren: over welke tijden u het heeft is mij dan ook een raadsel. Maar laten we niet afwijken.

Hieronder zullen enkele gevolgtrekkingen volgen, met bijbehorende vragen. Het is mijn hoop dat u hier, als BIG geregistreerd en onder ede staand persoon duidelijk antwoord op zou willen geven.

Gevolgtrekking 1

ik kan een tweetal verklarende scenario’s bedenken die ik hieronder in volgorde van aannemelijkheid zal weergeven.

  1. U, of een van uw medewerkers, reageert zélf en geeft toe dat prof. dr. von Feyermorgen een ‘alter ego’, oftewel een verzinsel is.
  2. Er is iemand die, buiten medeweten van het IOCOB, reageert in naam van het IOCOB en durft te beweren dat von Feyermorgen een ‘alter ego’ betreft.

Vraag 1: welke van de twee scenario’s is de waarheid? Indien scenario 1, dan is gevolgtrekking 1 van toepassing, indien scenario 2 de waarheid weergeeft

Mocht scenario 1 het geval zijn dan horen daar vragen 1 t/m 4 bij. Indien scenario twee de waarheid weergeeft, dan is vraag 5 van toepassing.

Gevolgtrekking 2

In het geval van scenario 1 is er sprake van een ronduit gigantische blamage, maar schiet het prachtige gezegde ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald‘ door de gedachten. Ik vraag me evenwel af in hoeverre men door denkt te moeten gaan met het opvoeren van een alter ego en waarom men denkt een alter ego ten tonele dient te voeren in officiële circulaires. De dertien eerder gelinkte berichten op uw website laten we even voor wat ze zijn. Veel interessanter is een ingezonden brief in Tandarts Praktijk:

Deel uit ingezonden brief. Afb: Tandarts Praktijk

Aldus Erik de Wilde, tandarts, acupuncturist en bestuurslid van stichting IOCOB.

Vraag 2: dienen wij deze naar een officieel orgaan ingezonden brief ook te zien als een kwestie van een grappig bedoeld niet-serieuze alter ego? Denkt u dat rectificatie van dergelijke baarlijke nonsens gepast is voor een serieus beroepsbeoefenaar?

Gevolgtrekking 3

In het geval van scenario 1 rijst een tweede probleem, u beweert dan nl. ook dat er ‘eigenlijk niets serieus is’.

Vraag 3.1: Dienen wij deze bewering ook op uw behandeling van ziekten en stoornissen toe te passen, m.a.w. dat dit als een niet serieuze bezigheid gezien moet worden? Het woord ‘niets’ in deze is nogal bepalend.

Vraag 3.2: Hoe plaatst u dit alter ego in de serieuze informering van de lezers van uw website? Men andere woorden: wat vindt u in deze en met betrekking tot informatie zoekende zieken en naasten werkelijk serieuze zaken? Er wordt in geen enkele van uw berichten expliciet duidelijk gemaakt dat het een alter ego betreft.

Gevolgtrekking 4

In het geval van scenario 2, waarin iemand buiten uw macht om in uw naam heeft gereageerd, is er sprake van twee openstaande mogelijkheden. (a) Prof. dr. von Feyermorgen bestaat wél, of (b) hij bestaat niet.

Vraag 4: Bestaat prof. dr. von Feyermorgen? Zo ja: waar kunnen wij, buiten uw website om, meer over deze persoon of de Ressurection-kring vinden?

Het zou erg prettig zijn als u de hierboven gebruikte nummering zou aanhouden bij beantwoording. Ik wacht in spanning uw antwoorden af!

was getekend,

Hephaistos.

Advertentie