Stop de sokpop!

Posted on januari 16, 2011

6


Hephaistos heeft het de afgelopen tijd nogal druk gehad, vandaar dat u even hebt moeten wachten op nieuwe kritieken. Maar wees gerust, het IOCOB produceert meer dan genoeg onzin. Aan de inspiratie ligt het niet.

Het IOCOB, geesteskind van Jan Keppel Hesselink lijkt namelijk nog steeds niet te willen wijken van hun ondertussen psychotisch aandoende waanbeelden over ‘von Feyermorgen’. In een op de website van het IOCOB besproken kerstboodschap die deze niet bestaande ‘professor’ schijnt te hebben gebracht wordt de ‘welles-nietes discussie’ binnen de wetenschap als volgt beschreven:

De welles-nietes discussie lijkt van het 3-jarige niveau weliswaar in vorm geëvalueerd, maar qua structuur in het geheel niet.

In zekere zin heeft het IOCOB gelijk; we vragen ons af hoeveel 3 jarigen en denkbeeldige speelkameraadjes met elkaar te maken hebben. Het IOCOB is, van Feyermorgen en Watzlawick indachtig, verder van mening dat:

[…] absolute opvattingen niet meer kunnen bestaan, daar alles constant door nieuwe ideeen vervangen wordt, en daarom de Pure Wetenschap, de Wetenschappelijke Waarheid en de EBM allemaal constructen zijn. Constructen van de Eigengruppe, die natuurlijk altijd het gelijk aan haar zijde meent te vinden…

De zoveelste stropop die wordt bediend door sokpop von Feyermorgen. Niettemin is de wetenschap zoals gebruikelijk bij het IOCOB prima in staat om het gelijk wél aan de zijde van het IOCOB te scharen. Al is EBM dan natuurlijk een door het IOCOB verkettert geheel. (wat niet belet dat ze in hun stoplichten-systeem wetenschappelijk onderzoek als criterium hanteren!)

Zo lezen we in een artikel over acupunctuur bij revalidatie van geriatrische patiënten dat acupunctuur zorgde voor ‘indrukwekkende resultaten‘. Een ‘doorbraakstudie’, zo repten Keppel Hesselink & co. Helaas voor het IOCOB blijkt het verschil tussen statistisch significant en het dagelijks gebruik van het woord significant niet duidelijk. Om de onderzoekers zelf te citeren:

Effect sizes achieved by 1-time stimulation of an acupoint were low and ranged from .08 to .24

We weten dat ze bij het IOCOB bekend zijn met het werk van Ioannidis, maar misschien moeten ze het nog eens doorlezen? Van essentiële gegevens als positie van het ‘sham-acupunctuurpunt’ en de mate van verschillen in eigenschappen tijdens de nulmeting blijven we helaas verstoken. Rest ons een kleine onderzoeksgroep en kleine effectgroottes. Indrukwekkende doorbraak hoor.

Nee, de meest indrukkende doorbraak moet gezocht worden in de hoofdpijn veroorzaakt door het feit dat universitair opgeleiden vasthouden aan een imaginair vriendje en schoolvoorbeelden van de contradictio in terminis blijven uitgeven. Hoelang gaat die poppenkast nog door?

Advertentie