DomCOBben

Posted on oktober 15, 2011

0


Naast dat men bij het IOCOB nog steeds niet uit de waan over von Feyermorgen lijkt te ontwaken, wordt het er wetenschapsgewijs ook niet gek veel beter op. Zo wordt er op een onbekende datum – de IOCOB website is tijdloos – het volgende bericht geplaatst: 742 wetenschapspublicaties teruggetrokken….Fraude en plagiaat… Hierin gaan de kwajongens van het IOCOB – men blijft ook auteurloos – in op een interessante publicatie (Steen, 2010), maar weten die vervolgens op de hen bekende manier volledig verminkt weer te geven.

Fraude…

Het gaat om een onderzoek naar het terugtrekken van publicaties in de wetenschappelijk literatuur tussen 2000 en 2010 en keken daarbij naar enkele aspecten zoals reden (fraude of fout), jaar van terugtrekking, tijd tussen publicatie en terugtrekking en de wijze waarop lezers op de hoogte worden gebracht van terugtrekking. Kort gezegd werd het volgende gevonden: het aantal terugtrekkingen per jaar is het afgelopen decennium vrij sterk gestegen. In totaal werden er 742 retracties bekeken, waarvan verreweg het grootste deel op grond van fouten werd gedaan. Met het verstrijken van de jaren blijkt echter dat de tijd tussen publicatie en retractie langer wordt.

Natuurlijk veranderd dit in de niet van waanbeelden verstoken hoofden van de IOCOB’ers tot:

De schrijver van dit bijzondere artikel stelt dat fraude de laatste jaren toegenomen is in de wetenschap. Hier zijn bewijs

Natuurlijk is die bewering in geen velden of wegen als zodanig te vinden, de auteur stelt zelfs:

The finding that more papers were retracted in 2009 than in 2000 does not prove that more fraudulent papers are being published, since journals could potentially be policing themselves more aggressively.

Handig citerend uit de discussiesectie van het artikel geven de IOCOB’ers één van de besproken mogelijke interpretaties aan, maar laten buiten beschouwing dat de andere twee – scherper toezicht op publicaties én de mogelijkheid van willekeurige uitkomsten – minstens even plausibele interpretaties zijn. Selectief citeren, terwijl men beslist de beschikking heeft over het gehele artikel, hoe noemt men dat? Juist ja… Tijd voor een retractie IOCOB’bers?

Pijnlijk…

Leuker wordt het natuurlijk als IOCOB’ers eigen publicaties gaan citeren. Lees ‘Patienten willen andere behandelingen dan artsen: acupunctuur eerste keus!‘ en ‘Forget about Evidence Based Medicine, listen first to the patients‘. In eerstgenoemde wordt een groot deel van het tweede artikel geciteerd, terwijl het om precies dezelfde materie gaat (zelfplagiaat, aangezien er geen bron wordt genoemd).

Dit maal gaat hem om een onderzoek naar het gebruik van behandelingen voor chronische pijn bij mensen met ruggemergbeschadiging (Heutink et al 2011). Nou ja, men kan te lui zijn om in een Nederlands artikel de eigen (Engelse) woorden te vertalen, maar ik vind het stompzinnig. Grappig zijn verder de titels: ‘acupunctuur eerste keus’. Nou nee. Er waren 6 personen die aangaven in hoeverre ze acupunctuur effectief vonden en toegegeven, 5 (83%)van die personen gaven aan dat het zorgde voor een flinke verbetering. Een fraai resultaat voor die mensen, maar helaas is dat een dermate klein aantal events dat de cijfers weinig zeggingskracht hebben over acupunctuur. En zeker niet dat het eerste keus is!

Ook het deel van de tweede titel ‘Forget about Evidence Based Medicine‘ is hilarisch. Een belangrijk onderdeel van EBM is nu juist het inachtnemen van patiëntvoorkeuren, iets dat in het tweede deel van diezelfde titel wordt aangeraden. We moeten dus schijnbaar iets vergeten dat we vervolgens op patiënten moeten toepassen? Ik snap best dat men bij het IOCOB de eigen wanen voedt, maar dit wordt toch een beetje al te pijnlijk. Tijd voor een beetje balansen met Shintostenen? Domkoppen…

Refs

Heutink, M et al. (2011). Chronic spinal cord injury pain: pharmacological and non-pharmacological treatments and treatment effectiveness. Disability and rehabilitation , 33 (5), 433-440. klik  voor abstract

Steen, R. G. (2010). Retractions in the scientific literature: is the incidence of research fraud increasing? Journal of Medical Ethics, 37 (4), 249-253. klik voor abstract

 

 

Advertentie
Posted in: IOCOB